Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

7 oktober

Minska din klimatpåverkan – Bilen

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

ikon-tema-bilen-klimatpaverkan-300x300

 

Tema: BILEN

 

WWFs klimatutmaning: halvera transporterna med fossila bränslen – men res klimatsmart och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

https://www.wwf.se/earth-hour/bilen/

Våra bilturer och flygresor ger stora utsläpp

Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp (2017). Personbilarna bidrar mest och släpper ut mer än hälften, 10 miljoner ton.

Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än 3–4 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva alternativ. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

Källa: www.wwf.se