Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

8 oktober

Minska din klimatpåverkan – Biffen

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

ikon-tema-biffen-klimatpaverkan-300x300

 

Tema: BIFFEN

 

Uppgradera dina matvanor! Ät mindre men bättre kött, öka mängden gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och planeten på.

https://www.wwf.se/earth-hour/biffen/

Vår mat har enorm påverkan på planeten

Maten vi äter här i Sverige står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan (eller 16-22 procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen). Produktionen av vår mat leder dessutom till att många djur och växter hotas, haven förorenas och jordens resurser ansträngs allt mer. Om alla på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra planeter.

Köttkonsumtionen ökar över hela världen. I Sverige äter vi i snitt 50–55 kg kött per person och år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som på 1970-talet. Dock ser vi en svagt minskande trend sedan år 2014.

Det är dock inte den svenska köttproduktionen som ökat, utan köttet vi importerar. Den svenska köttproduktionen har faktiskt minskat sin miljöpåverkan. Man ska också komma ihåg att betande djur är en förutsättning för en rik biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet.

WWF vill att vi i Sverige ska äta mindre kött av alla köttslag – och att det ska erbjudas närproducerat och miljöcertifierat kött i butiker, restauranger och matsalar!

Källa: www.wwf.se