Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

13 maj

Safety Week 2019

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej,

Nu är det dags att starta upp årets Safety Week!

Safety Week är Skanskas årliga initiativ med fokus på säkerhet och hälsa. Det är en vecka fylld med intressanta och givande aktiviteter med målsättningen att säkerheten och välbefinnandet ska öka på våra arbetsplatser, varje dag, hela året.

Årets tema är ”Bättre tillsammans”.
Temat handlar om hur vi genom samverkan skapar en bättre arbetsmiljö där vi trivs och jobbar säkert och hälsosamt. Det handlar också om vår förmåga att lära oss av våra erfarenheter och helt enkelt bli bättre – tillsammans.

Safetyweek 1

Inom ramen för temat Bättre tillsammans fokuserar vi på några prioriterade förbättringsområden inom hälsa och säkerhet.
Ordning och reda
Den vanligaste orsaken till olyckor på våra arbetsplatser är snubbel och halka. Det handlar ofta om att vi snubblar och halkar på grund av exempelvis nivåskillnader, halt underlag, bristfällig planering och/eller utformning av arbetsplatsen. Genom att arbeta med ordning och reda på alla våra arbetsplatser, även på kontoren, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och tar ansvar för att bli bättre tillsammans.

Ständiga förbättringar för bättre hälsa
Varje dag utsätts vi för olika risker på våra arbetsplatser. På våra projekt och fasta anläggningar utsätts vi exempelvis för vibrationer och belastningsergonomi och på våra kontor handlar det till stor del om stress. Genom att arbeta med ständiga förbättringar blir vi bättre tillsammans och förebygger riskerna på våra arbetsplatser. Ta hjälp av våra gemensamma arbetssätt och hjälpmaterial som finns tillgängligt för att skapa fokus på områden du vill förbättra.

Modiga medarbetare och ledare
Vår fortsätta IFE-resa kräver modiga medarbetare och ledare som bryr sig om varandra, vågar säga till, bli tillsagda och som aldrig går förbi. Genom att träna mod på våra arbetsplatser blir vi bättre tillsammans och ökar förutsättningarna för att nå säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Här kommer ni kunna följa olika projektaktiviteter samt information kring arbetsmiljö och säkerhet.
Tillsammans utvecklas vi och arbetar säkert!

safetyweek 2

 

/Karin&Johanna