Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

7 maj

Projektingenjör

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej kära läsare!

Idag täkte vi berätta mer om de så kallade ”PI-rollen”.
PI är en förkortning för Projektingenjör.
Det är en mycket varierande roll och man kan ha många olika arbetsuppgifter inom Skanska.
Som projektingenjör arbetar man i nära samarbete med projektchef, produktionschef, arbetsledare samt övriga medarbetare i projektet. Man arbetar med att skapa förutsättningar för en säker produktion med hög produktivitet, kvalitet samt lönsamhet. Det är en roll som innebär mycket kontakter med den egna projektgruppen och interna supportfunktioner, kundens projekteringsorganisation, leverantörer, underentreprenörer och myndigheter.
Kort sagt en mycket varierande och spännande roll!

Vecka 17 anordnade vår reigon, Hus Sydost, PI-dagar för andra året i rad.
Vår region är några av de första i hela landet som gör detta.
Träffen gick ut på att alla projektingenjörer i regionen samlas och får en möjlighet till erfarenhetsåterföring och att nätverka med varnadra.
Det anordnades olika föreläsningar, workshops och ett stuidebesök på Universitetskajen. Informationen handlade om allt ifrån inköp, ekonomi till kvalitet och arbetsmiljö.

IMG_5392

Första föreläsningen av Patrick Byman och Anders Edlund.

IMG_5403
Studiebesök på Universitetskajen.

IMG_5414

Studiebesök på Universitetskejen.

IMG_5424

Föreläsning om bland annat Skanskas strategi av Andreas Ingemarsson.

IMG_5431

I anslutning till föreläsning om Arbetsmiljö från Åsa Eklöv, höll Thomas Björk i en kort gympapaus.

Det var två mycket lärorika dagar som var mycket uppskattade av alla.
Stort tack till Regionen att vi fick ha dessa dagar!

/Johanna&Anna