Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

11 maj

LEG DAY

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

We stand together and build together!

LEGDAY

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger ett Skanska-team tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra.

/Johanna&Anna