Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

25 januari

Tidsplanering

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Hej!

Vi är, som ni säkert vet och förstått, ett väldigt stort projekt.
Men oavsett hur stort eller litet ett projekt är så är planeringen inför, och under tiden av ett projekt ytterst viktigt!
Utan planering är risken stor att man gör olika jobb, på samma ställe, samtidigt.
Man får ingen kontroll över kostnader eller hur lång tid saker och ting tar och så vidare.

Därför finns det personer som sitter med enbart tidplanering i projekt.
I vårt projekt har vi faktiskt två!
Sara Delborn som är utbildad Miljöingenjör och i Projektledning. Hon har jobbat i 6år med planering inom kraftindustrin innan hon kom till Skanska för ett år sedan. Sara håller fokus på att östra delen håller tidplanen.

sara.

Sara Delborn

Erik Grönberg som är utbildad Industriingenjör med inriktning på kvalitet, men halkade in på planering på ett projekt där det efterfrågades. Sedan dess har han hållt på med det. Det är snart 13 år sedan. Han håller koll så att västra delen sköter tidplanen.

Erik Grönberg

Deras roller i projektet är att samordna projektidplanen med de olika entreprenörerna som jobbar i projektet.
De bidrar till att, liksom på ”På Spåret”, svara på frågan ”Vart är vi på väg?”.
Med en bra planering vet vi var projektet är på väg och kan hitta risker och möjligheter.
Kanske behöver man styra på annat sätt för att uppnå uppsatt mål.
De samlar in information om när en entreprenör ska utföra ett visst arbete på en viss plats
och hur lång tid det kan tänkas ta.
Därför måste de ha ett tätt samarbete med allt från
produktionschefer, blockchefer, arbetsledare, underentreprenörer och projektörer.
Därefter uppdaterar de projekttidplanen så att alla arbeten hänger ihop.
De ska ha helikoptervy kan man säga.

/Anna, Karin&Johanna