Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

11 januari

Tankar om Västra

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Hej!

Ni missade väl inte tisdagens inlägg om hur planen för östra delen av projektet ser ut?
Nu har det nämligen blivit tur för västra delen att bli presenterad.

Västra delen
Den västra delen omfattar husen Magna, Radix och Forma.
Befintlig del av hus Magna kommer endast i de delar som ansluter till nybyggnation att förändras/byggas om.
Arkitekt är Christensen & CO. Tillbyggnationen utgörs av flera mindre byggnadskroppar i varierande höjder.
Fasaden på tillbyggnaderna är uppbyggda av horisontella band i bronsanodiserad plåt,
som löper över varannan våning och viker sig runt hela byggnadskroppen.
Mellan banden varvas glas och profilerad bronsanodiserad plåt över två våningar.

Man kommer in i byggnaderna genom ett flertal entréer i förbindelse med ”Gatan” i Radix och atrierna i Magna och Forma.
Dessa områden kopplar samman de tre byggnaderna och skapar även visuell kontakt mellan de olika våningarna i de enskilda husen.
Torget på plan 0 i Radix är en viktig samlingspunkt i den nya bebyggelsen på den västra delen.
”Gatan” och atrierna har ljusa golv och innertak.
Väggarna består av lameller eller av akustikreglerande perforerade skivor.
Väggarna är indelade i olika väggtyper – glaspartier alternativt gipsväggar med eller utan lameller.
Golvmaterialet i kommunikationszonen är betong på plan 00 och plan 01 och linoleum på övriga våningar.

Personal- och studentlokaler som vänder ut till ”Gatan” och atriumrummen har golv i ljus linoleum för att skapa kontrast till träväggarna.
Trägolv kommer att finnas i personalrum och på väggarna i kommunikationsutrymmena i dessa lokaler används trä i motsvarande utförande som ovan, men i dessa områden målas den vit.

Färgkonceptet för den västra delen har som intention att ge de olika byggnaderna var sin identitet och karaktär och kommer att synas på fondväggar.
Linnéuniversitetets gula huvudfärg kommer att vara representerad genom hela projektet i form av grafik, skyltar samt på samtliga hissfronter.

Nu har ni hela presentationen av projektet från Linnéuniversitetets sida.

/Anna, Karin&Johanna