Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

9 januari

Tankar om Östra

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Hej!

Är ni nyfikna över hur det kommer se ut här på Universitetskajen när bygget är färdigt?
Utan bilder får ni här en beskrivning och vision över hur östra delen ska se ut när bygget är klart hösten 2020.

Östra delen
Den östra delen omfattar husen Vita, Culmen och Stella.
Arkitekt är Tengbom som gör följande beskrivning av ”kvarteret”:

”Kvarteret betraktas som en sammanhållen form, med ett gemensamt fasadkoncept.
”SNÄCKAN och PÄRLAN” är en metafor för byggnaderna vid vattnet.
Det omgivande snäckskalet har en något mörkare utsida och en inre ljus sida (pärlemor) och inuti snäckan en skimrande pärla!”

Hus Vita och Culmen kommer att få tegelfasader i en gråskala från mörkt grått till vitt.
Hus Stella kommer att ha ett avvikande fasadmaterial och en unik och tydlig kulörsättning.

Från huvudentrén i hus Vita följer ett huvudstråk. Stråket har varierad bredd och får dagsljus uppifrån.
I stråket leder trappor till plan 2.
Huvudstråket kantas på båda sidor av fasader, på ena sidan är fasaden av tegel lika utvändig fasad, på andra sidan finns akustikpanel av trä.
Huvudstråkets förläggning medger en naturlig och direkt anslutning till hus Culmen i etapp 2.
Golvbeläggning kommer i huvudstråket i hus Vita och Culmen att vara betong.
Övriga golv kommer att vara gummigolv, industriparkett (främst i den lägre gårdsbyggnaden i hus Vita), plastmatta (i spolbara lokaler) samt i några delar av arbetsplastlösningar textilmatta. Gummigolven kommer att ha olika kulörer i olika plan.
Arkitekten har haft Linnés resor genom olika landskap i Sverige som utgångspunkt för kulörprogram.
Några väggar kommer att få en fondfärg i överensstämmelse med golvkulörer.
I hus Vita och Culmen kommer träslag i de invändiga glas/träpartierna att vara i ask som kommer att ha olika ytbehandling/kulör på olika våningsplan.

På plan 2 i Universitetbiblioteket (Stella) möts besökarna av flexibla ytor för handledning och undervisning i informationssökning, akademiskt skrivande, studieteknik mm. Det kommer också att finnas ett stort antal studieplatser för alla typer av lärande.
Ju högre upp och längre in i byggnaden man kommer desto mer tysta miljöer.
Bibliotekets fysiska boksamlingar kommer att finnas både på plan 2 och 3.
I Stella kommer även bibliotekspersonalen att ha sina arbetsplatser i en blandad miljö med både ett antal enskilda kontor och aktivitetsbaserade ytor.
I byggnaden finns dessutom en gemensam studio för medieproduktion.

Visst låter det spännande?
Självklart följer en likadan beskrivning över västra delen inom de närmaste dagarna.
Håll utkik efter den.

/Anna, Karin&Johanna