Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

5 januari

Byggnadernas namn och betydelse

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Hej kära läsare!

Tänkte kasta in er djupt i projektet och planering som redan gjorts från Linnéuniversitetets sida.
Vi tänkte nämligen visa er vad de olika byggnaderna ska heta och varför de fått de namn de har.

De sex byggnaderna har namngivits enligt följande:

1. Magna – Här ska fakulteten för teknik sitta
2. Forma  Här ska Ekonomihögskolan hålla till

3Radix
 – Här ska fakulteten för samhällsvetenskap samt fakulteten för konst och humaniora sitta
4. Stella – Universitetsbiblioteket och Infocenter
5. Vita
 – Här ska fakultetenför hälso-och livsvetenskap sitta
6. Culmen – Universitetsförvaltningen, undervisningssalar och restaurang

namn på byggnaderna

Magna – står för stor, det är den största byggnaden men symboliserar också en stor vilja som finns att bidra till nytta för en bättre framtid.

Forma – är en dubbeltydning att forma nya tankar och forma ny kompetens med studenter som kan ta sig an samhällets utmaningar och bidra till en utveckling. Ordet har flera betydelser på latin som gestalt, utseende, form, struktur, väsen, natur, kategori.

Radix – rot, något som växer eller som man utforskar. Gå till rötterna! Människor växer här.

Stella – stjärna, huset som strålar, där man strålar samman, att sikta mot stjärnorna.

Vita – liv, livet som utforskas och beforskas. Livet som värnas, hållbarhet och ett grönt universitet.

Culmen – kulmen, höjdpunkt, det högsta huset på området

En grupp på universitetet som kallas för LNU-anda-gruppen har, tillsammans med verksamheten, arbetat fram namn utifrån en gestaltning som uttrycker att byggnaderna är olika individer och samtidigt har en sammanhållen systematik i form av latinska ord.
Gruppen anser att användandet av latin dels har en koppling till Linné, dels är ett väl beprövat sätt att namnge både i modern och i historisk tid.

Man har sett till att namnen har olika begynnelsebokstäver så att inledningsbokstaven även kan fungera som förkortning i kombination med rumsnummer med mera. Ytterligare ett kriterium är att namnen ska vara tvåstaviga och lätta att uttala.

Nu har ni fått en titt in i framtiden och vad komma skall.

Ha en bra helg allihopa!

/Anna, Karin&Johanna