Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

15 januari

Bloggintervju – Anna-Stina Örnestig

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Anna-Stina, en av projektledarna på Linnéuniversitetet (LNU).

IMG_0950

1. Namn: Anna-Stina Örnerstig
2. Titel: P
rojektledare Linnéuniversitetet för Universitetskajen
3. Ålder: 47år

4. Anställd hos: LNU

5. Hur länge har du jobbat på ditt företag? Sedan 2000

6. Roligast med yrket/branschen? Kunskapsdrivande organisation, många studenter med positiva framtidsplaner
7. Starkaste minnet? Det finns mycket – men om vi håller oss inom LNU så är det nog fusionen då LNU bildades och allt arbete som då skedde. Samma fråga för Universitetskajenprojektet – det är nog tidpunkten då detaljprojekteringen påbörjades och alla möten och frågor som då skulle börja hanteras, en process som var helt ny för mig och som innebar kontakter med för mig helt nya professioner. Snacka om daglig kompetensutveckling!!