Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

19 december

UKW, Uppdatering

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hejsan,

Nu är det dags för uppdatering i bilder för Västra delen!

UKW, Produktion, 34

Skyddstäckning in mot gradängen, detta är bland annat för att hålla ute kylan.

UKW, Produktion, 35

De flesta av glaspartierna är monterade, några enskata partier kvarstår.

UKW, Produktion, 24

Takläggningen är till största delen klar. Här ser vi från Hus B mot Hus 01 och gradängen.

UKW, Produktion, 30

I Hus 01 fortlöpe arbete med installationer, här kan vi se monterade amaturer.

UKW, Produktion, 28

Arbete förtlöper även i hus 02. Här kan vi se att bärverk för undertak är monterat i den så kallade Zon B.

UKW, Produktion, 27

På västra delen finns det bland annat dessa spännande lokalar. Här kommer det bli Ateljé.

UKW, Produktion, 29

Detta utrymmet kommer att bli en studio-lokal.

UKW, Produktion, 23

I Hus 2 finns även Zon C där det bland annat pågår fortsatt arbete med rumsbildning.

UKW, Produktion, 22

Lambda är i full gång med att dubbla väggarna.

Nu vet ni lite mer vad som händer på Västra delen!

/Anna, Karin & Johanna