Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

18 december

UKE, Uppdatering

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Hej alla läsare!

Idag är det dags för en uppdatering från site på Östra delen.

UKE, Produktion, 35

Hus 04, där terassen börjar ta form.

UKE, Produktion, 19

I denna intäckning pågår arbete med att gjuta trappa. Detta arbetet utförs av Skanska och ni kommer kunna läsa mer om detta i ett separat inlägg.

UKE, Produktion, 38

Arbete pågår på alla plan i huset, vilket blir tydligt när man står i dessa ljusschakt.

UKE, Produktion, 34

Rumsbildning och installationer pågår i den så kallade kontorsdelen.

UKE, Produktion, 29
UKE, Produktion, 37

UKE, Produktion, 18

Detta är en del av den framtida entren.

UKE, Hiss

Hissarna är igång för byggkörning, vilket också innebär att de är inklädda för att skydda dem.

UKE, Produktion, 33

Ordning och reda är viktigt, städning utförs löpande med hjälpa av HS-städ. Detta bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.

UKW, Typrum Kontor

Här ser ni ett typrum för ett kontor. Främst är detta utfört för att se hur installationerna ska placeras och för att få en tydlighet för kommande installationer i kontor.

UKE, Produktion, 23

Installationerna är omfattande för ett projekt i denna storlek så här pågår hela tiden ett löpande arbete.

UKE, Produktion, 25

Ännu mer installationer, här i ett schakt.

UKE, Produktion, 24

Samordning är en viktig del.

Det var allt för denna gången!

/Anna, Karin & Johanna