Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

20 december

Nytt från Kajen

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

kajenloggan

LNU i kvällsskrud. Ett nytt lärosäte växer fram. Här ser vi labbet och huset VITA som ingår i den Östra delen av bygget.

Bygget natt titt

Foto: Mårten Ekblad

Följ länken för att läsa mer.

http://www.alarmstreet.se/kajen

/Johanna&Karin