Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

14 september

Säkerhet är viktigt för oss

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej,

Förra veckan samlade vi hela arbetsplatsen, kontor, östra och västra delen, för att belysa vår säkerhetskultur ytterligare.
Vår arbetsmiljösamordnare Björn Printzlow pratade om vikten av att alla arbetar med säkerhetsfrågan tillsammans likväl som att alla tar sitt personliga ansvar.

Vi måste alla våga aggera om något känns fel.
Något som vi alla kan ta med oss och tänka på i vår egen vardag och arbete.

Arbeta säkert eller inte alls!

Säkerhetsstopp 01
Säkerhetsstopp 02
Säkerhetsstopp 03
Säkerhetsstopp 04

/Johanna&Karin