Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

27 april

Skanskagymnasiet

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej!

Visste ni att Skanska har ett eget gymnasium?
Jo, i Växjö finns Skanskagymnasiet som är en fristående skola med direkt koppling till byggbranchen.

På skolan erbjuds Teknikprogrammet med inriktning på samhällsbyggande och miljö, där man kan mellan Byggteknisk profil och Arkitekturprofil. Det som skiljer detta teknikprogrammet från andra är att det finns ett stort fokus på praktik i verkligheten.
Om man läser detta program erbjuds man alltså praktiktid, vilket motsvarar upp till fem veckors praktik fördelade på årskurs 2 och 3.

På skolan finns även någonting som heter fjärde teknisk år.
Det är en utbildning för att få en examen som gymnasieingenjör.
Inriktningen på utbildningen är produktionsledning inom bygg och anläggning. Man fördjupar sig i bland annat byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering
Man läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng är yrkespraktik.

Hos oss på Universitetskajen har just nu Måns Jonasson praktik.
Han går sista terminen på sitt fjärde år.
Välkommen till oss Måns!

Måns

/Johanna&Karin

25 april

Installationer

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej alla läsare,

Nu är det dags för ett inlägg om installationerna!
Med ”installationer” menar vi arbeten med el, ventilation, värme & sanitet, sprinkler och styr.

Vi har tidigare pratat en hel del om de arbeten som pågår på arbetsplatsen som berör byggentreprenaden.
Nu när produktionen kommit lite längre har även installatörerna kommit igång mer på site.
De flesta arbeten med installationer pågår i dagsläget på Västra delen.
Arbetet på Östra delen sker främst i källaren och i vissa installationsschakt.

UKE, Installationer, 01

Installationsschakt i Hus 04 på Östra delen som är igengjutet med de olika installationsrören. Schaktet är alltså avsett för enbart installationer.

Installationer, 07

De installationer som ska finnas i golven monteras innan golven gjuts på.

Installationer, 05

Stora byggnader, som dessa, kräver omfattande installationer. Vilket också innebär stora ventilationssystem.

Installationer, 06

För att montera ihop det stora ventilationssystemet krävs ett gott samarbete.

Installationer, 03

I dessa byggnaderna är det många installtioner som ska få plats. Assemblin har ett mobilt kontor på site där yrkesmedarbetarna enkelt kan gå in och kolla på BIM-modellen och skriva ut ritningar. Riktigt bra idé!

Installationer, 02

De olika installatörerna har stationer på utvalda ytor där de bland annat kan montera ihop detaljer. På så sätt har de sina egna arbetsytor där de kan arbeta i lugn o ro, det blir på så sätt lättare att hålla våningplanen rena och de kan arbeta i bra arbetsförhållanden med belysning m.m.

Installationer, 01

Självklart sker även arbete på varje våningplan där installationerna ska vara. Här arbetar Assemblin.

De installationsenteprenörerna vi har på plats i produktionen på site idag är;
– Assemblin Sprinkler
– Assemblin Ventilation
– Assemblin VS
– Elbolaget
– Elia

Som ni säkert förstår är detta ett projekt med mycket och många avancerade installationer.
Vi kommer senare i projektet berätta mer om olika installationslösningar.

/Johanna&Karin

20 april

Projektet från ovan

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Tjena,

Idag vill vi dela med oss utav några riktigt häftiga bilder!
Bilderna är tagna av Johannes Norlander. De visar projekten från ovan.

SMG-Skanska-001

Vy norrifrån. Närmast kameran ser ni Östra delen av projektet.

SMG-Skanska-002

Östra delen där man kan se arbetet med stommontage på kontorsdelen.

SMG-Skanska-003

Östra delens fasad. Vy från Stuvaregatan.

SMG-Skanska-004

Östra delens fasad. I denna del av byggnaden kommer labverksamheten att hålla till.

SMG-Skanska-005

Östra delen sett från Barlastgatan. Här ser ni hur kulverten, som binder samman östra- och västra delen, nu är täckt av mark.

SMG-Skanska-006

Vy över båda delarna av projektet med Kalmar i bakgrunden. Västra delen ser ni till vänster i bild och den östra till höger.

SMG-Skanska-007

Överblick över östra delens Hus04 och delar av västra delens Hus02.

SMG-Skanska-008

Vy över Barlastgatan och Västra sidans Hus02.

SMG-Skanska-009

Överblick över västra delen sett från etableringsområdet.

SMG-Skanska-010

Här ser man hur västra delen byggs samman med befintliga byggnader. Vy från Tjärhovsgatan, med Kalmar slott i ryggen.

SMG-Skanska-011

Vy över gradängen på västra delen. Ni skymtar även gästhamnen till vänster i bild.

 

/Johanna&Karin

18 april

Bloggintervju – Henrik Ingemarsson

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Henrik, hårt arbetande ungkarl. Nybliven Kalmarit.

henrik

  1. Namn: Henrik Ingemarsson
  2. Titel: Projektingenjör Kommersiellt (Västra)
  3. Ålder: 24
  4. Anställd hos: Skanska Sverige AB – Hus Sydost
  5. Hur länge har du jobbat på ditt företag? 2,5 år
  6. Roligast med yrket/branschen? Människorna och det gemensamma målet! Även om vi till vardags alla har olika typer av arbetsuppgifter och det ofta står olika företagsloggor på våra ryggar så har vi ett gemensamt mål som utgörs av det färdiga projektet. Vetskapen om att vi alla är involverade och kan titta tillbaka och minnas – det där var jag med och skapade är för mig det absolut häftigaste med branschen.
  7. Starkaste minnet? När jag satt i bilen tillsammans med min dåvarande platschef och fick meddelande att vi vunnit anbudet för Linnéprojektet. Efter ett par sekunder jublande hämtade vi båda andan och jag ställde frågan – Men vilken del fick vi?  Platschefen som då återhämtat sig läste klart meddelandet, tystnade och svarade kort och häpet ”Båda”. Detta blev resan på något av det största byggprojekt som hänt i Kalmar såväl som länets historia, och vetskapen om att jag är en liten del av det är för mig mitt starkaste minne

 

 

 

13 april

GLAD PÅSK

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Glad-påsk

Vi vill passa på, nu innan vi går på ledighet, att hälsa er alla en Glad Påsk!

Hoppas ni får njuta av god mat, fint väder, massa godis och ledighet.
Att ni får umgås med vänner och familj <3

påsk

Glad Påsk
Önskar vi på Universitetskajen

p-sk

11 april

Stora glaspartier = Växthus?

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej!

Ni som sett våra ”visions bilder” vet säkert att det är stora delar av fasaden, på både östra- och västra sidan, som ska bestå av glas.
Det monteras också taklanterniner, på både västra- och östra sidan, för att släppa in så mycket naturligt ljus som möjligt.

01

Västra sidans fasad mot slottet som ser ut såhär inifrån.

Östra sidan varvar sin, lite hårdare, gråa fasad med mycket glas. Den så kallade profilbyggnaden blir också klädd med stora delar glas.

1 (4)

En bild på vår legomodell som visar östra sidans glaspartier. Profilbyggnaden är den högsta byggnaden på projektet.

Hur ser man då till att det blir ett bra innomhusklimat?

Både östra- och västra sidan har komplicerade klimatanläggningar som reglerar, bland annat, värmen.
Men den får lite hjälp.

På östra sidan sätter vi solavskärmare mellan glasrutorna i hybridfönstren som gör att solen studsar för att förhindra att det blir för varmt.
Det är en vit gardin som automatiskt går ner när solen ligger på.

På västra sidan använder vi oss, beroende på väderstreck, av både utvändig solavskärmning och solskyddsglas som reflekterar bort värmen.
De utvändiga solavskämarna styrs av både sol, vind, regn och frost. De är mer känsliga för vädret just för att de sitter på utsidan av fasaden.

Tillsammans med solskyddsglas, solavskärmare och god ventilation skapas ett bra innomhusklimat.

/Karin&Johanna

P.S
Glöm inte solskyddsfaktorn i vårsolen 🙂
D.S

 

10 april

Vi håller en tyst minut

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej alla.

För att hedra offren vid fredagens dåd i Stockholm har regeringen utlyst en nationell tyst minut måndag den 10 april klockan 12:00.
Skanska har självklart valt att respektera detta.
Vi håller nu en tyst minut runt om i Världen på alla våra arbetsplatser.

stockholm-1024x576

/Karin&Johanna

 

 

7 april

Nytt arbetsmoment – Golvavjämning

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej våra underbara läsare!

Vi har denna veckan påbörjat ett nytt arbetsmoment, nämligen golvavjämning.
Som vi tidigare nämnt ska inte alla golvytor gjutas på med betong utan några delar ska beläggas med en golvavjämningsmassa.
Det är en cementbaserad avjämningsmassa som blandas med vatten och pumpas ut med hjälp av en pumpbil.

På så sätt får vi fina och jämna golv.
Golven kommer i ett senare skede att beläggas med ytskikt (golvmaterial) som är anpassat för verksamheten.

IMG_1570

På dessa bilder ser ni avjämningsmassan som är utpumpad i Hus 01 på Västra delen.

IMG_1569

Först slipas golven och därefter lägger man ut primer följt av avjämningsmassan. När massan är lagd får man först beträda ytan nästa dag då materialet måste hinna torka.

IMG_1568

Snart kommer även detta arbete påbörjas på Östra delen. Arbetet utförs av TM-progress på både Västra och Östra delen.

/Johanna&Karin

 

5 april

Gröna Korset

avatar

Johanna Thorildson

Lämna en kommentar

Hej på er!

I Skanska har vi någonting som heter ”Gröna Korset”.
Det månadens dagar uppritat i form av ett kors.
Varje dag får en färg baserat på:
Grön = Olycksfri dag
Gul = Observation
Orange = Tillbud
Röd = Olycka
Gröna korset
I år har vi hittills varit skadefira på vår arbetsplats – inga olyckor!
Detta är någonting som vi är otroligt glada och nöjda över. Bra jobbat alla inbandade.
Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats!

/Karin&Johanna

3 april

Boggintervju – Ola Lövgren

avatar

Karin Nemback

Lämna en kommentar

Ola, ”Scheriffen” på plats. Familjefar som, även han, pendlar hit från Oskarshamn.

Ola Lövgren
1. Namn:
Ola Lövgren
2. Titel: Projektdirektör
3. Ålder: 46
4. Anställd hos: Skanska Sverige AB
5. Hur länge har du jobbat på ditt företag? 26 år
6. Roligast med yrket/branschen? Möjligheten till omväxlande arbetsuppgifter och olika typer av utmaningar med olika kunder och projekt.
7. Starkaste minnet? När vi tilldelades upphandlingen på båda Linneprojekten samtidigt